2018-07-08 h11 Filip si famenul etiopian

Link catre predica.

Reclame
Publicat în Uncategorized | Etichetat | Lasă un comentariu

2018-07-01 Luca 22.39-44 Matei 26.36-44

Ghetsimani. Continuă lectura

Publicat în Ghetsimani, Matei 26.36-44 | Etichetat | Lasă un comentariu

2018-06-24 h11 Luca 14.15-24 Apoc 19.6-9

„Veniţi, pentru că acum toate sunt gata.”
„Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm glorie, pentru că nunta Mielului a venit şi soţia Lui s-a pregătit.” Continuă lectura

Publicat în Apocalipsa 19.6-9, Luca 14.15-24 | Etichetat | Lasă un comentariu

2018-06-17 h17 Isaia 39.5-7 Daniel 1.1-9,17

Link catre predica.

Publicat în Daniel 1.1-9, Daniel 1.17, Isaia 39.5-7 | Etichetat , | Lasă un comentariu

2018-06-17 h11 2Corinteni 5.10,14-21

Link catre predica.

Publicat în 2 Corinteni 5.10, 2 Corinteni 5.14-21 | Etichetat | Lasă un comentariu

2018-04-15 h17 Luca 7.36-50

Luca 7:36-50 (GBV2001) „Dar unul dintre farisei Îl ruga să mănânce cu el. Şi, intrând în casa fariseului, a stat la masă.
Şi, iată, o femeie din cetate, care era păcătoasă, şi care ştia că El stătea la masă în casa fariseului, luând un vas de alabastru cu mir
şi stând la spate, la picioarele Lui, plângând, a început să-I stropească picioarele cu lacrimi, şi I le ştergea cu părul capului ei şi Îi săruta picioarele şi le ungea cu mir.
Şi, văzând aceasta, fariseul care-L invitase şi-a zis în sine, spunând: „Acesta, dacă ar fi profet, ar cunoaşte cine şi ce fel de femeie este cea care-L atinge, pentru că este păcătoasă“.
Şi Isus, răspunzând, i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva“. Şi el a zis: „Spune, Învăţătorule!“
„Erau doi datornici ai unui creditor: unul îi datora cinci sute de dinari şi celălalt cincizeci.
Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi; deci care dintre ei îl va iubi mai mult?“
Şi Simon, răspunzând, I-a spus: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult“. Şi El i-a spus: „Drept ai judecat“.
Şi, întorcându-Se spre femeie, i-a spus lui Simon: „Vezi tu această femeie? Am intrat în casa ta; apă pentru picioarele Mele nu Mi-ai dat, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul capului ei.
Sărutare nu Mi-ai dat, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
Cu untdelemn capul nu Mi l-ai uns, dar ea cu mir Mi-a uns picioarele.
De aceea îţi spun: Iertate sunt păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; dar cel căruia i se iartă puţin, iubeşte puţin“.
Şi ei i-a spus: „Iertate sunt păcatele tale“.
Şi cei care stăteau cu El la masă au început să spună în ei înşişi: „Cine este Acesta care iartă şi păcatele?“
Dar El i-a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace“.” Continuă lectura

Publicat în Uncategorized | Etichetat , | Lasă un comentariu

2018-04-15 h11 Geneza 3.1-7, 9, 21

Geneza 3:1-7, 9, 21 (GBV2001) „Şi şarpele era mai şiret decât orice animal al câmpului pe care îl făcuse Domnul Dumnezeu. Şi el a spus femeii: „Oare aşa a spus Dumnezeu: «Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină»?“
Şi femeia a zis şarpelui: „Din rodul pomilor din grădină putem să mâncăm,
dar din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus: «Să nu mâncaţi din el şi să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi»“.
Şi şarpele a spus femeii: „Nicidecum nu veţi muri.
Pentru că Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul“.
Şi femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi că era plăcut pentru ochi şi că pomul era de dorit ca să dea inteligenţă; şi a luat din rodul lui şi a mâncat; şi a dat şi soţului ei care era cu ea şi el a mâncat.Şi li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi. Şi au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri.

Şi Domnul Dumnezeu a strigat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?“

Şi Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi soţiei sale îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat.”
Continuă lectura

Publicat în Geneza 3.1-7, Geneza 3.21, Geneza 3.9 | Etichetat , | Lasă un comentariu