2015-03-01 h11 Luca 8.40-56

Învierea fiicei lui Iair.
Mai multe feluri de credință. Continuarea

Posted in Luca 8.40-56 | Tagged | Lăsați un comentariu

2015-02-22 h17 Luca 16.1-13

Parabola administratorului nedrept. Continuarea

Posted in Luca 16.1-13 | Tagged , | Lăsați un comentariu

2015-02-22 h11 Ioan 18.1, 19.41-42

Două grădini prin care a trecut Domnul Isus: una a nopții, sau a lacrimilor, și cealaltă a dimineții. Continuarea

Posted in Ioan 18.1, Ioan 19.41-42 | Tagged | Lăsați un comentariu

2015-02-15 h11 Apocalipsa 1.12-18

Despre judecata după fapte.

Așa cum sentințele judecăților din lume pot beneficia de un recurs, ca o a doua și ultimă șansă pentru cel condamnat, tot așa şi noi, ca oameni născuți în păcat şi fiind păcătoși, şi deci sub condamnarea lui Dumnezeu, putem primi ca o a doua și ultimă șansă de salvare iertarea lui Dumnezeu oferită în dar prin credința în Domnul Isus și jertfa Lui răscumpărătoare. Pentru că altminteri, pentru om, plecând de pe pământ neiertat, sentința lui Dumnezeu devine definitivă și veșnică. Continuarea

Posted in Apocalipsa 1.12-18 | Tagged , | Lăsați un comentariu

2015-02-08 h11 Geneza 6.13-16; 7.11-16

Istoria potopului, și semnificația evenimentului. Continuarea

Posted in Geneza 6.13-16, Geneza 7.11-16, Potopul | Tagged | Lăsați un comentariu

2015-01-25 h11 Filipeni 3.3-10

Hristos îți este de ajuns? Continuarea

Posted in Filipeni 3.3-10 | Tagged | Lăsați un comentariu

2015-01-18 h17 Fapte 9.10-16 Efeseni 5.32

Apostolul Pavel și lucrarea încredințată lui.
Despre Adunare sau taina adunării. Continuarea

Posted in Efeseni 5.32, Fapte 9.10-16 | Tagged , , | Lăsați un comentariu